کلیپ ها و مطالب آموزشی
دستورالعمل و فیلم های آموزشی شناسایی و طبقه بندی خطرپذیری سالمندان
مطالب آموزشی  در رابطه با تغذیه و بهداشت روان جوانان در زمان کرونا (به مناسبت هفته ملی جوانان)
منابع آزمون الکترونیکی غربالگری تکامل وسوانح وحوادث(99/11/26)
منابع آزمون کمکهای اولیه (تاریخ برگزاری99/11/27)
منابع آزمون الکترونیکی سالمندان
منابع آزمون برنامه غربالگري و مراقبت نوزادان(هيپوتيروئيدوpku)
منابع آزمون پودمانی تغذیه (تاریخ برگزاری 99/10/12)
منابع آزمون پودمانی هرخانه یک پایگاه سلامت(تاریخ برگزاری:99/11/8)
بسته آموزشی واکسن کرونا
راهنمای تشخیص ودرمان بیماری کووید در بارداری
کلیپ آموزشی تهیه شده در رابطه با ویروس کرونا توسط مراقب سلامت ناظر ارداق خانم هاجر نجفی صالحی
دستورالعمل شرح وظایف تیم های مراقبتی(طرح سردارشهید سپهبد قاسم سلیمانی)
نسخه هشت کرونا
مطالب آموزشی  در رابطه با مقابله با کرونا به مناسبت هفته بهداشت روان
تیزر ساخت ماسک دو لایه در منزل
پوسترهای آموزشی پیشگیری از اعتیاد
مطالب آموزشی هفته ملی کودکان
کلیپ روز سالمند
1