اطلاعیه ها
منابع آزمون پودمانی ژنتیک (برگزاری  در تاریخ 99/10/17)
منابع آزمون پودمانی بیماریهای مشترک بین انسان ودام (برگزاری  در تاریخ 99/10/21)
منابع آزمون پودمانی مراقبت بیماریهای روده ای (برگزاری  در تاریخ 99/10/9)
منابع آزمون الکترونیکی پیشگیری از سوانح وحوادث حمل ونقل در جوانان (تاریخ آزمون99/9/10)
برگزاری آزمون پیشگیرری وکنترل فشار خون بالا در تاریخ 99/9/2
نرم افزار جهت رفع مشکلات کامپیوتر
راهنمای ورود به جلسات وبینار
منابع آزمون باروری سالم
برگزاری آزمون پوکی استخوان در تاریخ 99/8/14
برگزاری آزمون الکترونیکی ملاحظات برنامه میانسالان در تاریخ 99/8/8
برگزاری آزمون الکترونیکی اخلاق درخانواده(12 ساعت) در تاریخ99/8/11
منابع آزمون الکترونیکی به مناسبت هفته سلامت زنان ایرانی،کودکان و روان
 آشنایی با سامانه TTAC و آشنایی با برچسب اصالت کالا به منظورکاهش مصرف کالاهای قاچاق و تقلبی
منابع آزمون الکترونیکی شیر مادر
برگزاری آزمون دوره غیر حضوری حمایت های روانی –اجتماعی در حوادث وبلایا و پیشگیری از خودکشی در تاریخ99/6/30
1