ویژه ها
ارتقای آمادگی نظام سلامت در پاسخ به بحران ها با EOP
در بین همه کشورهای دنیا ایران جزو 10 کشوری است که متاسفانه در طول تاریخ بشر مصیبت‌ها و بلایا و فجایع بسیاری را تجربه کرده است، بنابراین لازم است برای هر گونه بحرانی آمادگی کافی را داشته باشیم.
مهندس مهدی درزی پور کارشناس مسئول واحد بلایای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با بیان این مطلب افزود: یکی از استان‌هایی که متاسفانه در معرض بلایا و حوادث و سوانح است استان قزوین  است که به دلیل قرار گرفتن در جغرافیایی خاص در معرض آسیب قرار دارد و از سویی به علت صنعتی بودن در معرض آسیب‌‌ها و بلایای بشرساخت است.
به همین منظور با تشکیل نشست آموزشی تدوین  «برنامه پاسخ به بلایا» کارشناسان بهداشت محیط  مرکز بهداشت این شهرستان با کارکردهای تخصصی بهداشت محیط، با هدف ارتقاء آمادگی واحدهای بهداشتی در برابر بلایا و آشنائی کارکنان با شرح وظایف خود در زمان بحران آشنا شدند.
مهندس درزی پور هدف از برگزاری این نشست را آشنایي کارشناسان بهداشت محیط با نحوه تدوين برنامه آمادگي و پاسخ سيستم بهداشتي در برابر بلايا و بالا بردن آمادگی آنان در مواجه با حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت برای به حداقل رساندن آسیب ها و آگاه سازی مردم برشمرد.
این کارشناس اظهار کرد: شرکت کنندگان در نشست آموزشی مذکور با برنامه‌های ملی برخورد با بحران‌ها و بلایای طبیعی و انسان ‌ساخت که متاسفانه در کشور ما نیز کم بروز نمی‌کند آشنا شده و آمادگی کامل نسبت به مواجهه با این شرایط را پیدا می کنند تا در مجموع نوعی آمادگی ملی برای مقابله با هر گونه بحرانی در سطح کشور ایجاد شود.  وی ادامه داد: تمرین در شبیه ساز برنامه پاسخ به بلایا باعث ارتقای آمادگی نظام سلامت در پاسخ به بحران ها می شود.
مهندس درزی پور، مدرس این نشست ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اهمیت و کلیات این برنامه، به نحوه تدوين برنامه و آشنايی با فرمت برنامه و چگونگی تدوين برنامه که شامل بخش عمومی مقدمه، مبانی عمليات، كاركردهای آمادگی،‌ مديريتی و تخصصی مي باشد پرداخت و پس از آن حاضرين با تشکیل كار گروهی نحوه ی تدوين برنامه را تمرين کردند. 
این نشست روز هفتم مرداد 98 در سالن اجتماعات آموزشگاه بهورزی مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا برگزار شد .
گفتنی است؛ برنامه  پاسخ به بلایا به عنوان یکی از برنامه های ابلاغی وزارت بهداشت با هدف تبیین برنامه عملیاتی زمان بلایا و بحران می باشد که در این برنامه واحدهای بهداشتی بطور منسجم و هماهنگ می توانند ارائه کننده خدمات سلامت در زمان اضطرار و بلایا باشند.