اخبار اسلایدی
تشکیل نشست شورای کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا

دکتر خوشنویس زاده مدیر شبکه بهداشت ودرمان با موضوع بررسی وضعیت کرونای شهرستان تاکید نمودند با توجه قرار گرفتن شهرستان در وضعیت هشدار لزوم بسیج ملی کلیه کارکنان ستادی در پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر این بیماری در سطح شهرستان نیاز است.

اهم مصوبات جلسه فوق شامل :

اتخاذ تدابیر لازم بویژه تشدید اقدامات جهت افزایش سطح احساس خطر در بین مردم

معرفی گروه "فرهنگ سلامت" استان جهت عضوگیری و معرفی به جمعیت تحت پوشش و کلیه همکاران به منظور استفاده از مطالب آموزشی در فضای مجازی و افزایش سطح سواد سلامت عمومی