اخبار اسلایدی
آشنایی کارفرمایان و متصدیان کارگاه ها با عوامل زیان آور محیط کار

 

در  روز شنبه 31 مرداد 96 نشست آموزشی با حضور کارفرمایان و متصدیان کارگاه های شهر دانسفهان در خصوص عوامل زیان آور محیط کار برای شاغلین کارگاه های جوشکاری، صافکاری و کفاشی که در معرض صدای زیان آور، ریسک فاکتورهای ارگونومی و عوامل شیمیایی محیط کار می باشند، تشکیل شد.

مهندس یداله یوسفی، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با تاکید بر لزوم حفاظت در مقابل صدا و عوامل شیمیایی محیط کار افزود: صدای محیط کار از دسته اصوات می باشد که دارای اثر زیان آور بر انسان می باشد. مهم ترین اثر مستقیم آن کاهش شنوایی برگشت ناپذیر می باشد. البته اثرات غیر مستقیم آن (افزایش فشار خون، مشکلات عصبی و غیره) نباید نادیده گرفته شود و حدود مجاز صدا در محدوده های پایین تر از 85 دسی بل می باشد.

این کارشناس با اشاره به این نکته مهم که کارگران کارگاه های کفاشی در معرض عوامل مختلف شیمیایی محیط کار می باشند و با توجه به اهمیت این موضوع که انواع مواد شیمیایی در محیط کار و اثرات جیران ناپذیر آن بر انسان در این کارگاه ها فراوان است، ابتدا لزوم اقدامات کنترلی را برای حاضرین بیان و در ادامه انواع روش های کنترلی که شامل تعبیه تهویه لوکال یا موضعی، تهویه عمومی یا ترقیقی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب می باشد را به صورت آموزشی ارائه داد.

شایان ذکر است این نشست آموزشی با هماهنگی مهندس طیبه قموشی، کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز خدمات جامع سلامت شهر دانسفهان انجام گرفت.