اخبار اسلایدی
اجرای مانور آموزشی اطفاء حریق در مرکز خدمات جامع سلامت شهر ارداق
مانور آموزشی اطفای حریق با هدف تمرین عملیاتی اطفای حریق و آشنایی و توانمندسازی کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت شهر ادراق با روشهای مختلف مواجهه با بحران حریق و حوادث غیر مترقبه و خطر و بلایای طبیعی، در روز شنبه 28 مرداد 96 در محوطه این مرکز انجام گرفت.
در این برنامه مهندس مهدی درزی پور کارشناس مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا در خصوص اهمیت آمادگی و توانمندسازی پرسنل جهت چگونگی برخورد و مواجهه با سوانح و حوادث (مترقبه و غیر مترقبه) و لزوم اجرای برنامه ها به صورت عملی (مانور عملیاتی) مطالب مورد نیاز را بیان و درادامه، برنامه اطفاء حریق به صورت نمادین با آموزش عملی کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز ارداق مهندس سجاد دودانگه در محوطه حیاط مرکز انجام گرفت.
درزی پور عنوان داشت: آموزش تیم سلامت مرکز و انتقال این آموزشها به خانوارهای تحت پوشش جهت آمادگی در مقابل بلایا، آموزش رسم نقشه خطر خانه، مقاوم سازی غیر سازه ای، تمرین مانور زلزله در خانه، کمکهای اولیه و اطفاء حریق از اهداف برگزاری این مانور بوده است.
این کارشناس خاطر نشان کرد: طبق چک لیست کشوری، ابتدا خانوارها مورد ارزیابی قرار می گیرند. سپس آموزش های لازم به مادران خانه دار ارائه داده شده و مستندات در پرونده خانوار  ثبت می گردد و در آینده نیز برای این خانوارها ارزیابی مجدد و باز آموزی صورت خواهد گرفت.
شایان ذکر است تشریح برنامه های واحد کاهش خطر بلایا و همچنین آموزش خانوار (دارت ) با حضور کلیه پرسنل مرکز مذکور از دیگر برنامه های واحد مدیریت و کاهش اثر خطر بلایا و پدافند غیر عامل شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا بود.