اخبار اسلایدی
تکمیل و تجهیز آزمایشگاه میکروبی آب شرب مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا
به منظور بالابردن میزان صحت و دقت آزمایشات کشت میکروبی نمونه ها و ارتقای میزان پذیرش نمونه های آب آشامیدنی و افزایش نظارت بر وضعیت آب آشامیدنی شهر ها و روستاها و نزدیک شدن به میزان استاندارد نظارت و کنترل کیفی آب شرب، با پیگیریهای انجام شده واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا، نسبت به نوسازی وسایل و تجهیزات آزمایشگاه میکروبی آب شرب مرکز بهداشت این شهرستان اقدام گردید. و بیشتر نواقص و کمبودهای موجود برطرف گردید.
مهندس اسماعیل قموشی کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز یاد شده در این باره اظهار داشت: ضمن تشکر از مساعدت دکتر آرش خوشنویس زاده مدیر شبکه و حسن کاظمی رودباری  رئیس مرکز بهداشت شهرستان، رفع کمبودها و تجهیز و تکمیل این آزمایشگاه، با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال انجام شد.
وی عنوان کرد: خرید دستگاه فور، بن ماری، کنداکتومتر و اصلاح سیستم برق کشی، تهیه ترازوی مناسب، نصب و راه اندازی دستگاه تقطیر و تهیه معرف و محیط کشت از جمله موارد انجام شده و مابقی نواقص نیز در حال پیگیری می باشد.