اخبار اسلایدی
کودک شما شما به گونه ای رفتار خواهد کرد که شما رفتار می کنید
یکی از خطراتی که جامعه ما را تهدید می کند ناآگاهی جوانان، مسئولان و خانواده ها از اشکال جدید مواد مخدر است. بایست پذیرفت که اعتیاد شکل و شمایل تازه ای پیدا کرده و وارد مرحله تازه ای شده است. شکل ماده، شیوه ی مصرف، نوع تاثیر و عوارض مواد جدید به طور کلی با مواد پیشین تفاوت اساسی دارد.
 سیاوش کلیایی کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا در جمع مراجعین مرکز خدمات جامع سلامت عصمت آباد در روز دوشنبه 16 مرداد 96 با هدف مقابله با مصرف مواد مخدر با اشاره به مطلب فوق در توصیه های خود برای والدین به نکات ذیل اشاره کرد.
درزندگي و فعاليتهاي فرزندانتان شركت داشته باشيد. روزانه دست كم 15 دقيقه به كاري كه فرزندتان خواسته بپردازيد. احساسهاي فرزندانتان رادرك كنيد و به آنها احترام بگذاريد. گوش كردن فعال را تمرين كنيد. سوال كردن را فراموش نكنيد. بيشتر تشويق كنيد تا انتقاد. حواستان به كنجكاوي كودكان باشد.
قانون هاي روشن و صريح بگذاريد و عواقب عدم رعايت قانون را تعيين كنيد. قوانين و انتظارات خود را پيشاپيش با فرزندانتان در میان بگذارید. عواقب قانون شكني را دقيق رعايت كنيد. رعايت قانون را تشويق كنيد. در مورد اينكه چرا مصرف سيگار و الكل و مواد قابل قبول نيست صحبت کنید.