اخبار اسلایدی
نشست هماهنگی درون بخشی پرسنل ستاد شبکه بهداشت - درمان شهرستان بوئین زهرا
دکتر آرش خوشنویس زاده مدیر شبکه بهداشت - درمان در جمع پرسنل ستادی این شبکه پس از تبریک ولادت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) و دهه کرامت، در خصوص روند اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و مزایای اجرای آن توضیحاتی را ارائه داد.
سپس ایشان ضمن تشریح چهار مولفه و سطوح مدیریتی که شامل: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل می باشد مواردی را در خصوص اصول صحیح نامه نگاری، پاسخ به موقع به نامه ها ی ارسالی به واحد ها، فرایند خرید و قرارداد ها، نگهداری از اموال و استفاده بهینه از مواد مصرفی، رعایت ملاک تعهد و تخصص، تکریم ارباب رجوع، رعایت رفتار های شئون شغلی استفاده از پتانسیل خیرین سلامت و....  متذکر شد.
وی تشکیل این نشست را با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت و برطرف کردن ضعفها و قوت و سرعت بخشیدن به قوتها مثبت ارزیابی کرد و موجب رشد و بالندگی مجموعه دانست.
در پایان متولی سلامت بویین زهرا ضمن تشکر و قدردانی از تمامی پرسنل حوزه سلامت شهرستان در جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم منطقه و پیشبرد برنامه های طرح تحول سلامت، استفاده از تمام ظرفیتهای درون بخشی و برون بخشی را برای ارتقاء سلامت جامعه لازم و بر این موضوع تاکید کرد.
شایان ذکر است این نشست، روز دوشنبه نهم مرداد1396 در محل سالن اجتماعات این شبکه تشکیل شد .