اخبار اسلایدی
هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان بوین زهرا برگزار شد
به گفته معصومه قربانی کارشناس مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا و رابط اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان، انتخابات نظام پزشکی با حضور 16 نفر از کاندیدای هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در بوئین زهرا همزمان با سراسر کشور در روز جمعه 30 تیر 96 برگزار شد که شرکت کنندگان رای خود را در 6 صندوق شامل: گروهای پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، علوم آزمایشگاهی، ماما و لیسانسه های پروانه دار به صندودق انداخته و نامزد خود را انتخاب کردند.
شایان ذکر است این انتخابات در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت – درمان بویین زهرا از ساعت 8 صبح با حضور دکتر آرش خوشنویس زاده مدیر شبکه و رئیس اجرایی انتخابات و اعضای هیئت اجرایی و نظارت شروع و در ساعت 22 پایان یافت.
یادآور می شود 11 نفر به عنوان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان از بین 16 نفر از کاندیدای این دوره انتخاب شدند که نتیجه آن پس از تاییدیه هیئت نظارت مرکزی اعلام خواهد شد.