اخبار
نظارت کارشناسان بهداشتی بویین زهرا بر حوزه های برگزای امتحانات دانش آموزان

در هفته پایانی اردیبهشت و هفته اول خرداد ماه 1400 بازدید مشترک توسط کارشناس مسئول سلامت نوجوانان و مدارس و کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا، به همراه نمایندگان اداره آموزش و پرورش بخش های بویین زهرا، رامند، شال و دشتابی شهرستان بویین زهرا از حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم و امتحانات پایه نهم صورت گرفت.

علی اکبر فلاح سیفی، مسؤول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا با گفتن این خبر، افزود: در این بازدید، ضمن تکمیل چک لیست نظارت بر برگزاری امتحانات در شرایط فاصله گذاری اجتماعی توسط کارشناسان مرکز بهداشت؛ بر استفاده از ماسک توسط دانش آموزان و مراقبین، فاصله گذاری مناسب (دو متر از هر طرف) صندلی ها در چینش محل امتحان، تهویه و فیلتراسیون مناسب هوا، نصب پوسترها و بنرهای آموزشی، گندزدایی محل برگزاری آزمون قبل از امتحان، جلوگیری از تجمع دانش آموزان در ورودی سالن امتحان و خروج از آن، ضدعفونی دست تمامی دانش آموزان و ناظران قبل از ورود، ممنوعیت جابجایی لوازم تحریر، تغذیه و مصرف آب طبق پروتکل های بهداشتی و جداسازی افراد مشکوک به بیماری تاکید شد.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر