اخبار
آگهی ثبت نام

آگهی  ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

بدینوسیله به اطلاع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی میرساند هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در روز جمعه مورخه  25/04/1400 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد، لذا متقاضیان ثبت نام در هیات مدیره شهرستانهای واجد شرایط میتوانند از تاریخ 30/02/1400 لغایت 05/03/1400 با توجه به شرایط ذیل و در دست داشتن مدارک لازم به هیات های اجرائی انتخابات شهرستانهای خود مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی  به استناد ماده 23 قانون سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل :

1-         تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2-         نداشتن فساد اخلاقی و مالی

3-         داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شئون پزشکی

4-         داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و و فاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره : اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.

5-         دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی

6-         عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرائی

مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره ها :

1-         فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات دو نسخه)

2-         تصویرکارت ملی

3-         6 قطعه عکس 4*3

4-         تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد.

5-         تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی

6-         تائیدیه 3 سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی

متقاضیان شهرستان بوئین زهرا جهت ثبت نام میتوانند ضمن داشتن مدارک و شرایط فوق الذکر از مورخه 1400/02/30 لغایت 1400/03/05 از ساعت 9 الی 14 به شبکه بهداشت ودرمان بوئین زهرا (واحد نظارت بر درمان )مراجعه نمایند.