اخبار
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا در مدارس

همزمان با بازگشایی مدارس ولزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی نظارت وبازدید مستمراز مدارس  تحت  پوشش توسط کارشناسان بهداشت محیط و بهورزان به عمل آمد.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر