اخبار
ارتباط مناسب با نوجوان، حضور در زندگی نوجوان
 تا به حال این پرسش ها را از خود کرده اید: فرزند نوجوان من مشکلات مهم خود را با چه کسی یا کسانی مطرح می‌کند؟ آیا فرزند نوجوان من رابطه مناسبی با من دارد؟
سیاوش کلیائی کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت بویین زهرا در بین جمعی از والدین روستای عصمت آباد با مطرح کردت این سوالات ادامه داد: ارسال پیام و دریافت بازخورد میان فرستنده و گیرنده که در بافت خاصی صورت می‌گیرد در ارتباط سالم پیام ارسال شده به درستی و تمامی دریافت و ادراک می‌شود.
با نوجوان خود ارتباط سالم مناسبی برقرار کنید: صحبت کردن مداوم با فرزندان، رفتار خوب را با واکنش فوری پاسخ دادن، تشویق بیشتر و انتقاد کمتر، درک درست احساسات فرزندان، صداقت و آزاد‌‌اندیشی، مراقب زمان‌های پر استرس در زندگی فرزندمان باشیم. هفته‌ای یک بار فعالیتی را با فرزندمان ترتیب دهیم.
راهبردهای ایجاد و حفظ رابطه سالم با نوجوان:
از شیوه فرزند‌پروری متعادل استفاده کنید.
به کاهش آسیب فکر کنید.
تاکید بر مثبت بودن.
نوجوان خود را به حضور در فعالیت‌های فوق برنامه تشویق کنید.
از حاضرین فعال در زندگی نوجوان خود باشید.
باورهای غلط در مورد نوجوان را بشناسید.
باورهای غلط به عنوان موانع ارتباط:
او به من گوش نمی‌کند .
او مرا عصبانی می‌کند.
یادآور می شود این نشست در روز یکشنبه دوازدهم شهریور 96 در محل سالن اجتماعات دهیاری عصمت آباد  تشکیل شد.