كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
بازديدها
پیوند ها
جستجو
صفحه داخلی
فوتر
منو بالا
منو راست
نوار راهبري
هدر
ورود

واحد گسترش

 پرسنل واحد

 معرفی واحد

 شرح وظایف واحد گسترش

 فرم ها و چک لیست ها

 دستورالعمل های واحد

 مواد آموزشی

 عملکرد واحدآدرس پستی : بوئین زهرا- بلوار شهید بهشتی
تلفن تماس : (34228600)(28)(98+)
فکس : (34228600)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی
1