واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

           
   
 برنامه کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای
 راهنمای کاهش آسیب پذیری غیر سازه در تسهیلات
 راهنمای  کاهش آسیب غیره سازه ای در مراکز
                     

 
آدرس پستی : بوئین زهرا- بلوار شهید بهشتی
تلفن تماس : (34229420)(28)(98+)
فکس : (34224684)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی