شرح وظایف
شرح وظایف پرسنل بهداشت محیط شاغل در ستاد
 
 
 
آقای مهندس حیدرپور
 
1- آزمایشگاه آب مرکز بهداشت وکنترل کیفی آب شرب
2- برنامه ریزی و پیگیری نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب
3- اعلام نتایج آب و ارسال آن به مراکز و ادارات ذیربط
4- تدارکات واحد
5- هماهنگی در استخراج کلیه شاخص های واحد و مراکز(وخانم مهندس نصرالهی)
6- التورواقدامات مرتبط با آن
7- پیگیری ممنوعیت مصرف دخانیات
8- نظارت بر اقدامات بهداشتی در حوادث غیر مترقبه وشرکت کلیه همکاران درمانورها وخدمات رسانی مربوطه
 
 
 
 
خانم مهندس رسولی
 
1- بازدید کارگاهها و کارخانه های مواد غذایی،پمپ بنزین،ترمینال،زندان،کشتارگاه،دانشگاه و...
2- کنترل بهداشتی اماکن موادغذایی وعمومی و اجرای ماده13
3- رسیدگی به صدورکارت های تندرستی
4- فوریتهای سلامت محیط وکار،سامانه 1490 و سامانه جامع مدیریت بازرسی سلامت محیط وکار
5- دبیر جلسه کاردانان و کارشناسان بهداشت محیط
6- کنترل و نظارت بر اماکن بین راهی
7- آموزش بهداشت
8- نظارت بر طرح تشدید بازرسی از اماکن و مراکز
9- پیگیری جلسات شورای بهداشت شهرستان
10 - بهداشت محیط مدارس و مهد های کودک
11- بهداشت مساجد و پیگیری طرح شبنم
12-کنترل و نظارت بر دفع مواد زائد جامد(زباله های شهری و روستایی،مراکز و بیمارستان و...)
      
 
خانم مهندس
نصرالهی
 
1- بهداشت مواد غذایی،اجرا وپیگیری موارد مرتبط با ماده1و11و14
2- پیگیری برنامه ادغام بهداشت مواد غذایی در نظام شبکه
3- برنامه ریزی و پیگیری نمونه برداری مواد غذایی
4- پیگیری موارد مرتبط با ماده 688 قانون مجازات اسلامی
5- نظارت بر طرح پاکسازی روستاها
6- کنترل و پیگیری پایش ها و آموزش پزشکان
7- عملیات بهداشت محیط در روستا ها
8- پیگیری امور مرتبط با طغیان بیماریها
9- آلودگی هوا
10- پیگیری اتلاف سگ های ولگرد
11- آنفلونزای پرندگان
12- نظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوندگان
 
 
 
 
 
 
آقای مهندس
قموشی
 
1- هماهنگی برنامه و اعتبارات
2- هماهنگی و حضور در جلسات:
·          معاونت بهداشتی
·          شورای کارشناسان
3- پاسخگویی به مشکلات همکاران و هماهنگی با واحد های ستادی و مدیریت
4- نظارت بر عملکرد کارشناسان بهداشت محیط ستاد و مراکز
5- جلسات بازرگانی و مجمع امور صنفی   وخانم مهندس رسولی
6- شرکت در جلسات تعزیرات حکومتی وخانم مهندس رسولی
7- شرکت در جلسات تعزیرات آرد و نان     وخانم مهندس نصرالهی
8- نظارت و پیگیری اجرای شورای بهداشت ودبیران شورای بهداشت بخشها و خانم مهندس رسولی
10- جلسات شورای بهداشت بخش و خانم مهندس رسولی
11- نظارت و پیگیری فعالیت های آموزشگاه اصناف