بهداشت محیط 

              واحد  مهندسی  بهداشت محیط

معرفی واحدبهداشت مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومیسامانه جامع مدیریت بازرسی


بهداشت مواد غذاییسمپاشی و مبارزه با حشرات


شهر سالم روستای سالم


   

بهداشت آب و فاضلاب

بهداشت پرتوها

ضدعفونی و گندزدائی

بهداشت هوا

پسماند و دفع مواد زائد


کنترل دخانیات

فرم ها و آیین نامه ها


مطالب آموزشی

فرآیند های واحد

برنامه های واحد

شرح وظایف واحد

عملکر واحد

لیست مواد غذایی غیر بهداشتی

 پرسنل واحد 
1490     سامانه رسیدگی به شکایات مردمی وزارت بهداشت
تلفن تماس : (34225390)(28)(98+)
فکس : (34224684)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15