پرسنل واحد
خانم اعظم شهبازخانیا 
: کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامتآدرس پستی : بوئین زهرا- بلوار شهید بهشتی
تلفن تماس : (34222229)(28)(98+)
فکس : (34227747)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15