حوزه مدیریت
                

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا :
 
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر آرش خوشنویس زاده
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای عمومی -MPH


 
                                                    
مشاهده cv


 
                            فرم الکترونیکی ارتباط با مدیر شبکه


رئیس مرکز بهداشت شهرستان
:
 
نام و نام خانوادگی: اقای حسن کاظمی 
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناس عمومی


        شرح وظایف و برنامه های رئیس مرکز بهداشت شهرستان
                                                  

                           
مشاهده cv
مسئول دفتر شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا : آقای احمد هاشمی
آدرس پستی : بوئین زهرا- بلوار شهید بهشتی
تلفن تماس : (34222229)(28)(98+)
فکس : (34224684)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30  صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30  صبح الی 13:15