نمودار سازمانی

واحد گسترش

 پرسنل واحد

 معرفی واحد

 شرح وظایف واحد گسترش

 فرم ها و چک لیست ها

 دستورالعمل های واحد

 مواد آموزشی

 عملکرد واحدآدرس پستی : بوئین زهرا- بلوار شهید بهشتی
تلفن تماس : (34228600)(28)(98+)
فکس : (34228600)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی